Istorija


DĖMESIO!
Nuo 2018 m. Nr. 110 T. 2 žurnalą leidžia Vytauto Didžiojo akademijos Švietimo akademija. Naujausius žurnalo tomus galite rasti https://ejournals.vdu.lt/index.php/istorijoszurnalas/issue/archive.

Žurnalas "Istorija" priskiriamas humanitarinių mokslų sričiai, istorijos krypčiai.  Žurnalas telkia mokslininkus, atliekančius įvairių Lietuvos istorijos laikotarpių, kaimyninių šalių istorijos, istorijos didaktikos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, galinčius daryti poveikį Lietuvos istorijos politikai, skatina juos publikuoti savo rezultatus bei skleisti juos Lietuvoje ir užsienyje.

Per metus išleidžiami 4 žurnalo tomai. Kiekvienas – 16 spaudos lankų apimties. Straipsniai yra spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Žurnalo referavimas duomenų bazėse:

Clarivate Analytics Master Journal, Historical abstracts, C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library), CSA: Sociological Abstracts, CSA Worlwide Political Science Abstracts, MLA: Modern Language Association International BibliographyEBSCO Publishing: Academic Search Complete, EBSCO Publishing: TOC Premier, EBSCO Publishing: Current Abstracts.

Pirmų 100 žurnalo tomų archyvas prieinamas šiuo adresu

Creative Commons License
Žurnale skelbiama medžiaga vadovaujantis Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Žurnalas licencijuojamas naudojant CC_BY_SA licenciją, kuri leidžia kitiems platinti, keisti ir kurti naujus kūrinius net ir komerciniais tikslais, nurodant pradinio kūrinio autorius. Naujam kūriniui turi būti nurodyta tokia pat licencija kaip ir originaliame kūrinyje. Žurnalas atviroje prieigoje pateikiamas vadovaujantis Lietuvos edukologijos universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintais „Lietuvos edukologijos universiteto mokslo, studijų ir kitos informacijos atvirosios prieigos politikos metmenimis“.

 
 

ia