Istorija


Žurnalas "Istorija" priskiriamas humanitarinių ir socialinių mokslų sritims, istorijos, edukologijos (istorijos didaktika, S 270 – pedagogika ir didaktika) kryptims. „Istorija“ yra šiuo metu vienintelis istorijos krypties žurnalas Lietuvoje, turintis ir ISSN ir ESSN. Žurnalas telkia mokslininkus, atliekančius įvairių Lietuvos istorijos laikotarpių, kaimyninių šalių istorijos, istorijos didaktikos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, galinčius daryti poveikį Lietuvos istorijos politikai, skatina juos publikuoti savo rezultatus bei skleisti juos Lietuvoje ir užsienyje.

Per metus išleidžiami 4 žurnalo tomai. Kiekvienas – 10 spaudos lankų apimties. Straipsniai yra spaudinami lietuvių ir anglų kalbomis. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Gerbiami Lietuvos ir užsienio autoriai, norintys savo publikacijų sąraše turėti S1 lygio publikaciją, nepraleiskite progos publikuotis žurnale ISTORIJA. Tekstus galite siųsti adresu: mindaugas.nefas@leu.lt

Žurnalo referavimas duomenų bazėse:

Historical abstracts,
C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library),
CSA: Sociological Abstracts,
CSA Worlwide Political Science Abstracts,
MLA: Modern Language Association International Bibliography,
EBSCO Publishing: Academic Search Complete,
EBSCO Publishing: TOC Premier,
EBSCO Publishing: Current Abstracts.

28 žurnalo straipsniai nuo 2016 m. t. 101–104 (nr. 1–4) iki 2017 m. t. 105. (nr. 1) priskiriami publikacijos rūšiai S1 (Straipsnis Web of Science). Sveikiname autorius, jų mokslo straipsniai yra duomenų bazės Clarivate Analytics Master Journal List pagrindinio sąrašo leidiniuose be žurnalo cituojamumo rodiklio (Impact Factor, IF).

Gerbiami Lietuvos ir užsienio autoriai, norintys savo publikacijų sąraše turėti S1 lygio publikaciją, nepraleiskite progos publikuotis žurnale ISTORIJA. Tekstus galite siųsti adresu: mindaugas.nefas@leu.lt

Pirmų 100 žurnalo tomų archyvas prieinamas šiuo adresu

Creative Commons License
Žurnale skelbiama medžiaga vadovaujantis Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Žurnalas licencijuojamas naudojant CC_BY_SA licenciją, kuri leidžia kitiems platinti, keisti ir kurti naujus kūrinius net ir komerciniais tikslais, nurodant pradinio kūrinio autorius. Naujam kūriniui turi būti nurodyta tokia pat licencija kaip ir originaliame kūrinyje. Žurnalas atviroje prieigoje pateikiamas vadovaujantis Lietuvos edukologijos universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintais „Lietuvos edukologijos universiteto mokslo, studijų ir kitos informacijos atvirosios prieigos politikos metmenimis“.