Žurnalo kontaktai

Vyriausias redaktorius

Prof. dr. Juozas Skirius
Atsakingas redaktorius dr. Mindaugas Nefas Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija
Telefonas: (8 5) 233 10 22
El. paštas: mindaugas.nefas@vdu.lt

Techninis redaktorius

Mindaugas Nefas
El. paštas: mindaugas.nefas@vdu.lt