Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 105, No 1 (2017) 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys Santrauka   PDF
Hektoras Vitkus
 
Vol 105, No 1 (2017) Ar prancūziško istorijos vadovėlio tekstą lengva perteikti lietuviškai? Santrauka   PDF
Jonas Sireika
 
Vol 102, No 2 (2016) Baltiškųjų mitologinių būtybių sampratos pokyčiai XXI a. Viduklės bendruomenėje Santrauka   PDF
Vilius Šadauskas
 
Vol 104, No 4 (2016) Bendrojo lavinimo mokyklos istorijos kurso turinio klausimas istorikų metodininkų publikacijose XX a. 3–4 deš. Santrauka   PDF (English)
Ilze Šenberga
 
Vol 103, No 3 (2016) Demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1944–1989 m. (statistinis aspektas) Santrauka   PDF
Vitalija Stravinskienė
 
Vol 104, No 4 (2016) Didžiojo karo reikšmių perteikimas Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte. Simboliai, praktikos, ritualai Santrauka   PDF
Vasilijus Safronovas
 
Vol 105, No 1 (2017) Dienos šviesą išvydo pirmasis Lietuvos edukologijos universiteto studentų mokslinių darbų tomas Santrauka   PDF
Vilius Šadauskas
 
Vol 101, No 1 (2016) Kauno akademinė inteligentija 1922–1940 m.: kultūrinio tapatumo raiškos vertinimai naujojoje istoriografijoje Santrauka   PDF
Romualdas Juzefovičius
 
Vol 104, No 4 (2016) Keletas metodologinių požiūrių į politinių partijų tyrimus Santrauka   PDF (English)
Tatyana Kuznecova
 
Vol 102, No 2 (2016) Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu Santrauka   PDF
Asta Petraitytė - Briedienė
 
Vol 102, No 2 (2016) Knyga apie JAV lietuvių ryšius su Lietuva ir jos vyriausybe 1926–1940 metais Santrauka   PDF
Vitalija Stravinskienė
 
Vol 105, No 1 (2017) Kosakovskių ir Platono Zubovo ryšiai Rusijos intervencijos ir antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo kontekste Santrauka   PDF
Ramunė Šmigelskytė - Stukienė
 
Vol 101, No 1 (2016) Latvijos konsulatas Klaipėdoje 1920–1940 m. Santrauka   PDF
Edita Gervetauskaitė
 
Vol 105, No 1 (2017) LEU Pasaulio istorijos katedros išvyka į Kėdainių kraštą Santrauka   PDF
Vida Pukienė
 
Vol 104, No 4 (2016) Lietuvos visuomenės požiūris į Hymanso projektus ir pasikėsinimas į Ernestą Galvanauską Santrauka   PDF
Audronė Veilentienė
 
Vol 105, No 1 (2017) Liungbiu tipo dirbiniai Lietuvoje Santrauka   PDF
Algirdas Girininkas, Tomas Rimkus, Gvidas Slah, Linas Daugnora
 
Vol 101, No 1 (2016) Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje Santrauka   PDF
Valdas Selenis
 
Vol 103, No 3 (2016) Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje Santrauka   PDF
Domininkas Burba
 
Vol 1, No 1 (1958): Pirmų 100 tomų archyvas Pirmų 100 tomų archyvas Santrauka
Archived Volumes
 
Vol 105, No 1 (2017) Pro memoria. Andrius Porutis (1969–2017) Santrauka   PDF
Saulius Jurkevičius
 
Vol 101, No 1 (2016) Profesinis lavinimas Lietuvoje XX a. pradžioje: tarp visuomenės poreikių ir žmogaus galimybių Santrauka   PDF
Olga Mastianica
 
Vol 102, No 2 (2016) Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime Santrauka   PDF
Mindaugas Tamošaitis
 
Vol 103, No 3 (2016) Šiuolaikiniai istorijos vadovėliai Lietuvoje: keletas inovacijų Santrauka   PDF
Benediktas Šetkus
 
Vol 102, No 2 (2016) Socialinių istorijos funkcijų klausimas Latvijos periodiniuose leidiniuose XX a. 3–4 dešimtmečiuose Santrauka   PDF (English)
Ilzė Šenberga
 
Vol 105, No 1 (2017) Trečiasis „Historia Universalis in Lithuania“ leidinys Santrauka   PDF
Romualdas Juzefovičius
 
1 - 25 viso 28 1 2 > >>