Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 104, No 4 (2016) Lietuvos visuomenės požiūris į Hymanso projektus ir pasikėsinimas į Ernestą Galvanauską Santrauka   PDF
Audronė Veilentienė
 
Vol 105, No 1 (2017) Liungbiu tipo dirbiniai Lietuvoje Santrauka   PDF
Algirdas Girininkas, Tomas Rimkus, Gvidas Slah, Linas Daugnora
 
Vol 106, No 2 (2017) Modernioji Lietuva tarpukariu: tarp pažangos ir laimėjimų Santrauka   PDF
Mindaugas Nefas
 
Vol 101, No 1 (2016) Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje Santrauka   PDF
Valdas Selenis
 
Vol 106, No 2 (2017) Mokytojų rengimas žydų pradžios mokykloms Lietuvoje 1919–1940 metais Santrauka   PDF (English)
Benediktas Šetkus
 
Vol 103, No 3 (2016) Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje Santrauka   PDF
Domininkas Burba
 
Vol 108, No 4 (2017) Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys Santrauka   PDF
Istorija Nr. 108
 
Vol 1, No 1 (1958): Pirmų 100 tomų archyvas Pirmų 100 tomų archyvas Santrauka
Archived Volumes
 
Vol 107, No 3 (2017) Prancūzų ir lietuvių santykiai geopolitinės konfrontacijos kontekste 1918–1923 metais Santrauka   PDF (English)
Liudmila Slutskaya
 
Vol 105, No 1 (2017) Pro memoria. Andrius Porutis (1969–2017) Santrauka   PDF
Saulius Jurkevičius
 
Vol 101, No 1 (2016) Profesinis lavinimas Lietuvoje XX a. pradžioje: tarp visuomenės poreikių ir žmogaus galimybių Santrauka   PDF
Olga Mastianica
 
Vol 102, No 2 (2016) Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime Santrauka   PDF
Mindaugas Tamošaitis
 
Vol 108, No 4 (2017) Redakcinė kolegija ir turinys Santrauka   PDF
Istorija Nr. 108
 
Vol 108, No 4 (2017) Šiauduva XIV a. – XV a. pradžioje Santrauka   PDF
Vytenis Almonaitis
 
Vol 103, No 3 (2016) Šiuolaikiniai istorijos vadovėliai Lietuvoje: keletas inovacijų Santrauka   PDF
Benediktas Šetkus
 
Vol 102, No 2 (2016) Socialinių istorijos funkcijų klausimas Latvijos periodiniuose leidiniuose XX a. 3–4 dešimtmečiuose Santrauka   PDF (English)
Ilzė Šenberga
 
Vol 107, No 3 (2017) Tarpukario Lietuvos įvykiai ir žmonės žvalgo atsiminimuose Santrauka   PDF
Ingrida Jakubavičienė
 
Vol 108, No 4 (2017) Tragiškiausias XX amžiaus Lietuvos valstybei laikotarpis: 1938–1940 metai pulkininko Kazio Griniaus raštuose Santrauka   PDF
Juozas Skirius
 
Vol 105, No 1 (2017) Trečiasis „Historia Universalis in Lithuania“ leidinys Santrauka   PDF
Romualdas Juzefovičius
 
Vol 108, No 4 (2017) Valstybinės kalbos mokymas Lietuvos žydų gimnazijose ir progimnazijose 1919–1940 metais Santrauka   PDF
Benediktas Šetkus
 
Vol 101, No 1 (2016) Vilniaus miestiečių studijos Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose XVII–XVIII a. pirmojoje pusėje Santrauka   PDF
Violeta Pansevič
 
Vol 106, No 2 (2017) XX a. 3-iojo dešimtmečio socialinė apsauga Lietuvoje: nuo iššūkio iki struktūros Santrauka   PDF
Dalia Bukelevičiūtė, Norbertas Černiauskas
 
Vol 102, No 2 (2016) Žinoma ir nežinoma Lietuvos garbės konsulo Bostone Antano Osvaldo Šalnos veikla (1939–1971) Santrauka   PDF
Juozas Skirius
 
Vol 108, No 4 (2017) „Maloningieji mūsų geradariai“: labdaringa Vilniaus katedros kapitulos veikla XVI‒XVIII a. Santrauka   PDF (English)
Martynas Jakulis
 
Vol 103, No 3 (2016) „Tamista esi nerealus žmogus“: keletas štrichu kairiojo inteligento ir istoriko Stasio Matulaičio portretui Santrauka   PDF
Gintaras Mitrulevičius, Ramunas Trimakas
 
26 - 50 viso 50 << < 1 2