Redakcinė kolegija / Editorial board
Spausdinti

Doc. dr. Romas Batūra, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (istorija 05 H)
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Adomas Butrimas, Vilniaus dailės akademija (istorija 05 H)
Ph.D. Christoph Dieckmann, Keele universitetas, Jungtinė karalystė (istorija 05 H)
Prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė, Lietuvos edukologijos universitetas (istorija 05 H)
Akad. prof. habil. dr. Romualdas Grigas, Lietuvos MA narys (sociologija 05 S)
Akad. prof. dr. Eugenijus Jovaiša (vyr. redaktorius), Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos MA narys (istorija 05 H)
Prof. dr. Jūratė Kiaupienė, Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Libertas Klimka, Lietuvos edukologijos universitetas (fizika 02 P, istorija 05 H)
Adjunktas Ph.D. Virgilijus Krapauskas, Šiaurės vakarų Indianos universitetas, Kolumbijos koledžas (Čikaga), JAV (istorija 05 H)
Prof. dr. Antanas Kulakauskas, Vytauto Didžiojo universitetas (istorija 05 H)
Prof. habil dr. Mykolas Michelbertas, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)
Doc. dr. Silva Pocytė, Klaipėdos universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Jūratė Rubavičienė (Baranova), Lietuvos edukologijos universitetas (filosofija 01 H)
Dr. Birutė Salatkienė, Šiaulių universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Juozas Skirius, Lietuvos edukologijos universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Petras Stankevičius (ekonomika 04 S)
Assoc. prof. Ph.D. Saulius Sužiedėlis, Milersvilio universitetas, JAV (istorija 05 H)
Doc. dr. Rūta Šermukšnytė, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)
Ph.D. Joachim Tauber, Nordost institutas (Liuneburgas), Hamburgo universitetas, Vokietija (istorija 05 H)
Akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, Lietuvos MA narys (istorija 05 H)
Doc. dr. Rita Regina Trimonienė, Šiaulių universitetas (istorija 05 H)
Prof. habil. dr. Liudas Truska, Lietuvos edukologijos universitetas (istorija 05 H)
Akad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Klaipėdos universitetas, Lietuvos MA narys (istorija 05 H)
Prof. Ph.D. Theodore R. Weeks, Pietų Ilinojaus universitetas, JAV (istorija 05 H)

Atsakingoji redaktorė prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė
Kalbos redaktorė Živilė Anušauskaitė
Vertėja Vaida Kavaliauskaitė
Interneto puslapio administratorius Arūnas Gudinavičius
Maketuotojas Donaldas Petrauskas

--

Assoc. Prof. Dr. Romas Batūra, The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania (history 05 H)
Assoc. Prof. Dr. Dalia Bukelevičiūtė, Vilnius University (history 05 H)
Prof. Dr. Adomas Butrimas, Vilnius Academy of Arts (history 05 H)
Ph.D. Christoph Dieckmann, Keele University, United Kingdom (history 05 H)
Prof. Dr. Sandra Grigaravičiūtė, Lithuanian University of Educational Sciences (history 05 H)
Prof. Dr. habil. Romualdas Grigas, Member of the Lithuanian Academy of Sciences (sociology 05 S)
Prof. Dr. Eugenijus Jovaiša (Editor-in-Chief), Lithuanian University of Educational Sciences, Member of the Lithuanian Academy of Sciences (history 05 H)
Prof. Dr. Jūratė Kiaupienė, Lithuanian Institute of History, Vytautas Magnus University (history 05 H)
Prof. Dr. Libertas Klimka, Lithuanian University of Educational Sciences (physics 02 P, history 05 H)
Adjunct Ph.D. Virgilijus Krapauskas, Indiana University Northwest, Columbia College (Chicago) (history 05 H)
Prof. Dr. Antanas Kulakauskas, Vytautas Magnus University (history 05 H)
Prof. Dr. habil. Mykolas Michelbertas, Vilnius University (history 05 H)
Assoc. Prof. Dr. Silva Pocytė, Klaipėda University (history 05 H)
Prof. Dr. Jūratė Rubavičienė (Baranova), Lithuanian University of Educational Sciences (philosophy 01 H)
Dr. Birutė Salatkienė, Šiauliai University (history 05 H)
Prof. Dr. Juozas Skirius, Lithuanian University of Educational Sciences (history 05 H)
Prof. Dr. Petras Stankevičius (economics 04 S)
Assoc. Prof. Ph.D. Saulius Sužiedėlis, Millersville University, USA (history 05 H)
Assoc. Prof. Dr. Rūta Šermukšnytė, Vilnius University (history 05 H)
Ph.D. Joachim Tauber, Nordost Institute (Lüneburg), University of Hamburg, Germany (history 05 H)
Prof. Dr. habil. Antanas Tyla, Member of the Lithuanian Academy of Sciences (history 05 H)
Assoc. Prof. Dr. Rita Regina Trimonienė, Šiauliai University (history 05 H)
Prof. Dr. habil. Liudas Truska, Lithuanian University of Educational Sciences (history 05 H)
Prof. Dr. habil. Vladas Žulkus, Klaipėda University, Member of the Lithuanian Academy of Sciences (history 05 H)
Prof. Ph.D. Theodore R. Weeks, Southern Illinois University, USA (history 05 H)

Executive editor Prof. Dr. Sandra Grigaravičiūtė
Language editor Živilė Anušauskaitė
Translator Vaida Kavaliauskaitė
Layout artist Donaldas Petrauskas
Website administrator Arūnas Gudinavičius