„Istorija“. Mokslo darbai. 83 tomas
Redakcinė kolegija
Spausdinti
logo_esf

logo_kla

 

ISTORIJA LXXXIII / 83
2011 / 3
ISSN 1392-0456
Vilniaus pedagoginis universitetas, T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
www.istorijosžurnalas.ltwww.istorijoszurnalas.lt
Leidinys eina nuo 1958 m.

Redakcinė kolegija

Prof. dr. Jūratė Baranova, Vilniaus pedagoginis universitetas (filosofija 01 H)
Doc. dr. Romas Batūra, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (istorija 05 H)
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Adomas Butrimas, Vilniaus dailės akademija (istorija 05 H)
Ph.D. Christoph Dieckmann, Keele universitetas, Jungtinė karalystė (istorija 05 H)
Doc. dr. Sandra Grigaravičiūtė, Vilniaus pedagoginis universitetas (istorija 05 H)
Prof. habil. dr. Romualdas Grigas, Lietuvos MA narys korespondentas (sociologija 05 S)
Prof. dr. Eugenijus Jovaiša (vyr. redaktorius), Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos MA narys ekspertas (istorija 05 H)
Prof. dr. Jūratė Kiaupienė, Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Libertas Klimka, Vilniaus pedagoginis universitetas (fizika 02 P, istorija 05 H)
Adjunktas Ph.D. Virgilijus Krapauskas, Šiaurės vakarų Indianos universitetas, Kolumbijos koledžas (Čikaga), JAV (istorija 05 H)
Prof. dr. Antanas Kulakauskas, Vytauto Didžiojo universitetas (istorija 05 H)
Prof. habil dr. Mykolas Michelbertas, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)
Doc. dr. Silva Pocytė, Klaipėdos universitetas (istorija 05 H)
Dr. Birutė Salatkienė, Šiaulių universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Juozas Skirius, Vilniaus pedagoginis universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Petras Stankevičius (ekonomika 04 S)
Assoc. prof. Ph.D. Saulius Sužiedėlis, Milersvilio universitetas, JAV (istorija 05 H)
Doc. dr. Rūta Šermukšnytė, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)
Ph.D. Joachim Tauber, Nordost institutas (Liuneburgas), Hamburgo universitetas, Vokietija (istorija 05 H)
Prof. habil. dr. Antanas Tyla, Lietuvos MA narys ekspertas (istorija 05 H)
Doc. dr. Rita Regina Trimonienė, Šiaulių universitetas (istorija 05 H)
Prof. habil. dr. Liudas Truska, Vilniaus pedagoginis universitetas (istorija 05 H)
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Klaipėdos universitetas, Lietuvos MA narys ekspertas (istorija 05 H)
Prof. Ph.D. Theodore R. Weeks, Pietų Ilinojaus universitetas, JAV (istorija 05 H)

Atsakingoji redaktorė doc. dr. Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ, Vilniaus pedagoginis universitetas
Kalbos redaktorė doc. dr. Laimutė BUČIENĖ, Vilniaus pedagoginis universitetas
Vertėja doc. dr. Janina BUITKIENĖ, Vilniaus pedagoginis universitetas
Interneto puslapio administratorius Arūnas GUDINAVIČIUS
Maketuotoja Laura PETRAUSKIENĖ

Informacija apie žurnalo referavimą duomenų bazėse:
Historical abstracts – http://support.ebscohost.com/, C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library) – http://www.ceeol.com/, CSA: Sociological Abstracts – http://www.csa.com/, CSA Worlwide Political Science Abstracts – http://www.csa.com/, MLA: Modern Language Association International Bibliography – http://www.mla.org/, EBSCO Publishing: Academic Search Complete – http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=633, EBSCO Publishing: TOC Premier – http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=144, EBSCO Publishing: Current Abstracts – http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=67.

© Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011